CFB Rankings

2018: Preseason
Denotes an Auburn opponent

CFB PLAYOFF RANKINGS  AP TOP 25  COACHES POLL
1.  1. Alabama (42) 1,505 1. Alabama (61) 1,621
2. 2. Clemson (18) 1,476 2. Clemson (3) 1,547
3. 3. Georgia 1,350 3. Ohio State (1) 1,458
4. 4. Wisconsin (1) 1,271 4. Georgia 1,452
5. 5. Ohio State 1,256 5. Oklahoma 1,288
6. 6. Washington 1,215 6. Washington 1,245
7. 7. Oklahoma 1,173 7. Wisconsin 1,243
8. 8. Miami 1,027 8. Miami 1,091
9. 9. AUBURN 1,013 9. Penn State 1,050
10. 10. Penn State 1,012 10. AUBURN 1,004
11. 11. Michigan State 877 11. Notre Dame 892
12. 12. Notre Dame 804 12. Michigan State 870
13. 13. Stanford 778 13. Stanford 768
14. 14. Michigan 773 14. Michigan 752
15. 15. USC 543 15. USC 691
16. 16. TCU 533 16. TCU 530
17. 17. West Virginia 511 17. Va. Tech 524
18. 18. Miss. State 450 18. Miss. State 407
19. 19. Florida State 384 19. Florida State 328
20. 20. Va. Tech 351 20. West Virginia 310
21. 21. UCF 312 21. Texas 265
22. 22. Boise State 292 22. Boise State 261
23. 23. Texas 216 23. UCF 259
24. 24. Oregon 148 24.  LSU 254
25. 25. LSU 106 25. Ok. State 168
Others Receiving Votes:
South Carolina 96, Florida 68, Utah 60, Oklahoma State 51, Florida Atlantic 38, Arizona 28, NC State 22, Texas A&M 21, Boston College 18, Northwestern 13, Kansas State 10, Iowa State 8, Houston 6, Memphis 3, Iowa 2, Troy 2, Fresno State 1, Arkansas State 1, Kentucky 1
Others Receiving Votes:
South Carolina 138, Florida 135, Oregon 105, Utah 81, Texas A&M 67, Northwestern 67, Kansas State 35, Florida Atlantic 27, Memphis 23, Boston College 23, NC State 22, Arkansas State 19, Troy 19, Appalachian State 16, San Diego State 15, Kentucky 8, Iowa State 8, Iowa 8, Washington State 7, South Florida 6, Duke 5, Fresno State 4, Louisville 3, Arizona 2, Houston 2, Army 1, Northern Illinois 1